Gå til hovedinnhold Gå til søk

 

Vaktmestertjenester

En vaktmester i et borettslag eller sameie har en rekke oppgaver som bidrar til å opprettholde og forbedre boligmiljøet for beboerne.

Sammen med styret utarbeider vi sjekklister som beskriver arbeidsoppgavene som skal utføres.

Utover generelt vedlikehold og reparasjoner av bygninger og fellesområder kan slike sjekklister inneholde punkter som avfallshåndtering, rutineoppgaver, smøring av dører, sjekk av lyskilder, strøing, snømåking, maling og kontroll av bygningstekniske systemer.

Vi koordinerer bruk av eksterne håndverkere der det trengs. Årelang erfaring med innkjøp på vegne av borettslag og sameier har gitt oss god oversikt over hvem vi ønsker å samarbeide med for å sikre god kvalitet til deg som sluttbruker.

Mange kunder ønsker seg en vaktmester som løser små og store oppdrag, men ønsker å slippe ansvaret som følger med en ansettelse. Hos oss kan du selv velge hvor mye hjelp du trenger, og hvor ofte du vil ha besøk. Vi skreddersyr løsninger som passer for akkurat dere.

Teknisk drift og forvaltning

Styret i et borettslag eller sameie har ansvaret for at tekniske anlegg og installasjoner blir fulgt opp på riktig måte. Det kan være en utfordrende oppgave å sikre at alle servicer blir utført i tide, og at alle feil blir utbedret tidsnok og på riktig måte.

Følgene av mangelfullt tilsyn kan være at garantier ikke gjelder, og kostnadene kan i slike tilfeller bli unødvendig høye.

Gjennom nøye styring og oppfølging sikrer Habil Eiendomsforvaltning at systemene fungerer optimalt, og oppfyller sikkerhets- og miljøkravene. Våre forvaltere påser at alle servicer blir utført i tide, og at all dokumentasjon blir arkivert og gjort tilgjengelig for deg som kunde på en oversiktlig og strukturert måte.

Vi følger opp entreprenører og leverandører når det er behov for feilsøking og reparasjon av tekniske problemer.

I 2022 ble vi ISO sertifiserte etter 9001 og 14001 standardene, og har strenge krav til hvordan vi etterlever disse. Dette kommer deg til gode som kunde hos oss.

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er sentralt for å sikre trygge og sunne boforhold for beboerne. HMS-tiltak inkluderer blant annet risikovurderinger, forebyggende tiltak og beredskapsplaner.

Dette er lovpålagte oppgaver som styret har ansvaret for. Vi i Habil Eiendomsforvaltning har lang erfaring med å avhjelpe styret med disse oppgavene på en god måte. På denne måten bistår vi dere med å imøtekomme myndighetenes krav.

Brannøvelser, lekeplasskontroller, kontroll av elektriske anlegg, egenkontroll bygning og brannvernrunder er eksempler på oppgaver vi gjennomfører og dokumenterer.

Alle oppgaver vi utfører dokumenteres godt i vårt FDV-system og gjøres tilgjengelig for dere.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.