Gå til hovedinnhold Gå til søk

Helhetlig leverandør av teknisk forvaltning, drift og vedlikehold

Vaktmestertjenester

Vaktmestertjenester bidrar til problemfri drift av eiendommen. 

Generelt vedlikehold, reparasjoner, avfallshåndtering, rutineoppgaver og kontroll av bygningstekniske systemer er inkludert i vårt tjenestetilbud. Våre vaktmestere dokumenterer alle utførte oppgaver i vårt FDV-system, slik at du som kunde kan være trygg på at jobben blir gjort.

Teknisk drift og forvaltning

Vi fører jevnlig tilsyn med tekniske anlegg og installasjoner på eiendommen din.

Regelmessig inspeksjon og oppfølging av alle tekniske installasjoner og systemer utføres av våre ansatte i samarbeid med utvalgte leverandører. Vi påser at alle servicer blir utført i tide, og at all dokumentasjon blir arkivert og gjort tilgjengelig for deg som kunde på en oversiktlig og strukturert måte.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi bistår boligselskaper med å imøtekomme myndighetenes krav.

Brannøvelser, lekeplasskontroller, kontroll av elektriske anlegg, egenkontroll bygning og brannvernrunder er eksempler på oppgaver vi gjennomfører og dokumenterer. Vi har lang erfaring med å utføre disse oppgavene på vegne av styret i boligselskaper.

Tilbakemeldinger fra kunder

Pellerin

«Habil Eiendomsforvaltning har bistått oss med flere drifts og vedlikeholdsoppgaver de siste 2 årene. Dette er et firma som er pålitelig, ansvarsfull og lett med å samarbeide med.

Firmaet har veldig hyggelige mennesker og forstår kundens behov og verdien i å gjøre en god jobb. Habil har også et godt omdømme i byen.»

Thomas Stokke
Driftsansvarlig

Fiskernes Agnforsyning

«Habil Eiendomsforvaltning er en sentral samarbeidspartner for oss – og har levert en god og strukturert oppfølging til oss siden 2019. Vi er svært godt fornøyd med måten de har bistått oss i idriftsettelse og drift av vårt høyteknologiske nybygg «Tromsøterminalen» på Skattøra. Habil har vært involvert i store deler av forvaltningsspekteret på våre eiendommer, leverer vaktmestertjenester og håndterer adgangskontrollen overfor alle brukere på byggene.

Gjennom Habil’s FDV løsning har vi fullt innsyn i alt som gjøres, hvor vi bestiller jobber og kommuniserer via app eller PC. Denne løsningen bruker også våre leietakere, noe som letter vår kommunikasjon på det som omhandler bygget og forhold knyttet til dette.»

Bengt Hilstad
Adm. Dir.

Havblikk boligsameie

«Jeg gikk inn som styreleder i Havblikk Boligsameie dette år. Sameiet hadde en avtale med Habil Eiendomsforvaltning, som raskt tok kontakt med meg for gjennomgang av tjenesten. Etter å ha blitt fortrolig med portalen til Habil, der alle avvik, saker til behandling, ja faktisk hele den praktiske delen av driften til sameie ligger, synes jeg dette er en fantastisk måte å jobbe på.

Portalene og samarbeidet gir en god struktur der alt er dokumentert og har en fremdriftsplan. Habil bidrar med god faglig rådgiving, og de har også et betydelig samarbeidsnett til utføring av tjenester. Synes de personer  jeg har forholdt meg til i selskapet er lyttende, strukturerte og ellers trivelige.»

John Ottesen
Styreleder

Røde kors

«Samarbeidet så langt er kun positivt. Vi har fått den samarbeidspartneren vi manglet i forhold til ivaretakelsen av huset. Enkeltoppdrag har blitt utført med god kvalitet.

Veldig hyggelige folk. En glede å samarbeide med. Fremoverlent med tanke på behov i huset. Kommer med forslag på utbedringer og løsninger. Alltid på tilbudssiden og veldig serviceinnstilt.»

Nina Moe-Nilssen
Rådgiver Administrasjon

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.